Top
Stålteknikk

Fagområder

Fagområder

Banner fagområder.png

STÅLKONSTRUKSJONER – STÅLKOMPONENTER

Vi leverer og monterer det meste som kan lages i konstruktivt stål, fra innstøpningsgods til komplette konstruksjoner med søyler, bjelker, gitterdragere, omramminger og avstivninger – både til nybygg og rehabilitering.

De fleste av leveransene våre er bygningsrelatert, men vi tar gjerne på oss andre typer oppdrag og har stått for leveranse/montasje av bl.a. heiseåk, kranbaner, heissjakter, bruer m.m.

FASADER OG VEGGER

Vi leverer to hovedtyper fasader og stålvegger; ferdig isolerte sandwichelement og korrugerte veggplater/veggkassetter.

Veggplater brukes både til uisolerte bygg, innvendige vegger og som kledning/værhud på isolerte bygg i mur eller betong.

Sandwichelement har mange ulike bruksområder, og det er utviklet egne elementer og detaljer for ytter- og innervegg, vegg i fryserom, næringsmiddelindustri, brannvegger og akustikk.

Sandwichelement kan også benyttes i tak, men er en mindre benyttet løsning enn isolert og tekket stålplatetak.

STÅLPLATETAK

Korrugerte stålplater kan brukes til isolerte og uisolerte utvendige tak, i tillegg til dekker/etasjeskillere der det ikke er spesielle krav til lydgjennomgang.

Vi leverer tak med bæring i korrugerte stålplater til eneboliger, flermannsboliger, kontorer, industribygg, takoverbygg m.m.

Stålplatetak gir mulighet for lange frie spenn og er et gunstig valg både økonomisk og i forhold til planløsning.


Planlegging og prosjektering

Som leverandør vil vi gjerne ta del i planleggingsfasen, både på prosjektering av praktiske løsninger og logistikk. På rene stålkonstruksjoner kan vi også ordne med dimensjonering, da i samarbeid med en rådgivende ingeniør.

TJENESTER STÅLARBEID

Vi utfører også service og vedlikehold relatert til stålarbeid.

tube-898660_1920.jpg